Reformatieavond

Terug naar de kern: het 'eenvoudige' Evangelie

Naar goede gewoonte wordt er jaarlijks in Nijkerk rond Hervormingsdag (31 oktober) een viering georganiseerd. Dit wordt gedaan door de PKN (Hervormde Gemeente Grote Kerk) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook is IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) bij de organisatie betrokken. Het is mooi om met leden uit onze eigen kerk en uit andere kerken samen het feit van de Reformatie te herdenken.
We mogen dankbaar zijn voor de herontdekking van het Evangelie, de Bijbel als Gods Woord en alle zegeningen voor onze samenleving, voor de kerk en voor ieder persoonlijk. Zondag aan zondag staat Gods Woord centraal in de prediking en door de week kunnen we op veel manieren met dit Woord bezig zijn en het delen met anderen.

Graag nodigen we u en jou uit voor deze Reformatieavond D.V. woensdag 31 oktober a.s. om 19.30 uur in het kerkgebouw ‘De Kandelaar’, Meinsstraat 4a te Nijkerk. Hoofdspreker is ds. M.K. de Wilde (Hervormde Gemeente); we staan stil bij het thema ‘Terug naar de kern: het 'eenvoudige' Evangelie’. Luther en Calvijn herinneren ons er steeds weer aan hoofd- en bijzaken te onderscheiden en terug te komen bij de kern: Jezus Christus, die gestorven is voor onze zonden en is opgestaan.

De opening zal worden verzorgd door ds. J.J.G. den Boer (Chr. Gereformeerd). De opbrengst van de collecte zal ten goede komen aan Wycliffe Bijbelvertalers: ‘Iedereen de Bijbel in de taal van z'n hart’.

400 jaar Dordt

Forumavond ‘400 jaar Dordt – oud of goud?’

 

Het bestuur van IKOON maakte plannen voor 2018.

Daarbij hebben we bedacht dat het in 2018 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode van 1618/1619 begonnen is. In die tijd betekende deze synode een belangrijke positieve wending in de kerk. Drie ‘wapenfeiten’ zorgden voor rust in de kerk en werkten samenbindend:

-       de opstelling van de Dordtse Kerkorde

-       de opstelling van de Dordtse Leerregels

-       de opdracht tot maken van de Statenvertaling.

Natuurlijk kunnen we deze drie belangrijke punten niet één op één vertalen naar nu. Toch vragen we ons af: hoe vertalen we de geloofswaarheden van toen naar nu, zodat wij deze door kunnen geven aan een volgende generatie? Welke vragen leven nu? Hoe vinden we elkaar in een gezamenlijke belijdenis? Deze vragen willen we aan bod laten komen in het komende jaar.

Een eerste activiteit was een forumavond op 10 januari 2018 in De Fontein.

Het forum werd gevormd door

  • ds. G. (Gerrit) de Fijter (PKN, voorzitter Nationale Synode),
  • de heer I.A. (Izak) Koole (secretaris COGG en Herziene Statenvertaling en lid van de Gereformeerde Gemeenten),
  • de remonstrantse predikant prof.dr. P.J.A. (Peter) Nissen (hoogleraar spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen),
  • ds. W. (Willem) van ’t Spijker (CGK en tot voor kort voorzitter Deputaten Eenheid).
  • Tijs van de Brink (presentator EO) zal als gespreksleider/voorzitter optreden.

IKOON is zich ervan bewust dat de beeldvorming rond de Dordtse Synode en de Leerregels niet altijd even positief is. ‘Desalniettemin denken we dat deze synode een belangrijke positieve wending in de kerk teweegbracht en dat het goed is dit een keer voor het voetlicht te brengen. Daarbij richten we ons met name op de zaken die ook vandaag voor ons van belang zijn’, aldus ds. Riemens, voorzitter van IKOON. ‘Toen werd de Bijbel bij het volk gebracht en nu laat het volk de Bijbel los.

Ds. Riemens vindt het belangrijk jongeren te bereiken. ‘Onder de jongeren van nu leven vragen als: ‘Hoe kun je laten zien dat je gelooft?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je bij God hoort?’ Misschien is het wat anders verwoord, maar in wezen zijn het dezelfde vragen als 400 jaar geleden.’ De IKOON-voorzitter zoekt handvatten om de geloofswaarheden van toen naar nu te kunnen vertalen. ‘De ‘poetsdoek’ moet er overheen. Wat kunnen de mensen nu nog met Dordt?’

 

 

Refo500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJKERK - Als IKOON hebben we in 2016 en 2017 aandacht geschonken aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. We hebben contact gelegd met de stichting Refo500. In samenwerking met andere plaatselijke interkerkelijke organen als de commissie Reformatieherdenking heeft IKOON een gevarieerd programma samengesteld.

De 1e Avond met prof. dr. Herman Selderhuis is gehouden op woensdag 26 oktober 2016. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met de commissie Reformatieherdenking. Op aanvraag is de powerpoint presentatie van deze avond beschikbaar.

- o - o - o - o -

De 2e Avond is gehouden op 11 januari 2017. Dit was een forumavond (i.s.m.) met bisschop mgr. dr. Hans van den Hende, prof. Henk v.d. Belt, prof. dr. Wim van Vlastuin en prof. dr. Leo Koffeman. 

 Gespreksleider van het Forum was dr. Anton van Renssen (GKV).

 Vragen die o.a. aan de orde zijn gesteld:

- Wat heeft de Reformatie destijds bij Rome veranderd ? (Een katholieke hervorming?)

- Hoe kijkt Rome nu tegen de Reformatie van toen aan?

- Hoe kijken de Reformatorische kerken van nu tegen Rome aan? 

- Zou er vandaag de dag nog een dergelijke Reformatie kunnen gebeuren?

Op aanvraag is een geluidsopname van deze avond beschikbaar.

  - o - o - o - o - 

3e Avond:

Donderdag 6 april 2017, ‘Doorgaande Reformatie anno 2017' met prof. dr. Erik de Boer om 19.45u in de Goede Herderkerk, Willem Alexanderplein 14 in Nijkerk. Prof. De Boer is daarbij ingegaan op vragen als 'Wat is de betekenis van de Reformatie van toen voor nu?', '500 jaar Reformatie, leeft dat eigenlijk wel?' en ook 'Hoe kunnen we in deze tijd meer de eenheid zoeken?'. Tijdens deze avond was weer voldoende ruimte voor inbreng van de aanwezigen.

 - o - o - o - o -

4e Avond Afsluitende Viering i.s.m. commissie Reformatieherdenking met medewerking van de plaatselijke predikanten ds. H.D. Rietveld en ds. T.C. Verhoef. Deze avond is gehouden op 25 oktober 2017.

- o - o - o - o -

 

Ikoon slaat vleugels uit

Het was een succes: de reis van de Nijkerkse interkerkelijke beweging IKOON die in het teken stond van 500 jaar Reformatie/Luther met als extra’s Bach en Bonhoeffer. ‘De deelnemers waren tevreden, vonden het programma goed in elkaar zitten en genoten van de onderlinge contacten, de excursies en de landschappen’, aldus Arie Satter en Herman Verheij die de reis organiseerden.

Vakantie + verbinding + verdieping was het motto van de reis. Een groep van 18 Nijkerkers en 11 mannen en vrouwen elders uit het land vertrok op vrijdag 12 mei vanaf station Nijkerk, samen met de reisleider en de chauffeur een gezelschap van 31 personen. De integratie verliep vlekkeloos. Reisleider Ale Sierksma toonde zich bekwaam; chauffeur Wilma zorgde perfect voor de route en de bus. Verschillende deelnemers aan de reis namen een stukje informatie voor hun rekening: over Luther, zijn vrouw Katharina von Bora, Bach en Bonhoeffer.

Zo vertelde Bachdeskundige Han van IJcken aan de hand van muziekfragmenten over ‘Luther als musicus’ en over ‘Bach als theoloog’. In het Bachmuseum in Leipzig kwamen we veel over Bach, zijn tijd en familie te weten en konden we met koptelefoons zijn muziek beluisteren.

Een hoogtepunt was dat we met de groep in de Thomaskirche (waar Bach vele jaren cantor was en ook begraven ligt) 20 minuten als groep enkele Lutherliederen mochten zingen. In het op de kerkdeuren geprikte dagprogramma was te lezen dat er om 17.00 uur een ‘Singeerlaubnis IKOON-Chor NL’ was.

Op zondagochtend bezochten we een dienst in de Thomaskirche, een Konfirmationsdienst met 50 Konfirmanten. Maandag de 15e mei togen we onder leiding van twee gidsen door Wittenberg, mensen die uitstraalden dat Luthers “ontdekking” van de rechtvaardiging alleen door geloof ook voor hen persoonlijk betekenis had.

Dinsdag gingen we naar Weimar, bekend van Goethe en Schiller, waarna we langs de “Luthersteen” bij Stotternheim reden, de plek waar Luther in een onweersbui de hulp van de heilige Anna inriep. Het werd getypeerd als “Ein Wendepunkt der Reformation”. We genoten van Lutherstad Erfurt, met het Augustinusklooster (waar Luther als monnik leefde).

Woensdag 17 mei was gewijd aan Buchenwald, een concentratiekamp waar je stil wordt als je hoort en met foto’s ziet wat daar in de WO II gebeurd is. Indrukwekkend was het moment dat we bij de restanten van de gevangenis van de Duitse theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer en de gedenkplaat die daaraan herinnert samen Bonhoeffers lied “ Door goede machten stil en trouw omgeven” konden zingen.

Donderdag volgde Eisenach met een bezoek aan de Wartburg die hoog boven het stadje uit torent. In Eisenach was ook het nodige te zien over Luther en Bach.

’s Avonds hebben we na het diner met de groep gezellig in een Biergarten nagepraat en al een beetje afscheid genomen. IKOON-voorzitter ds. Daan Riemens memoreerde vrijdag op de terugreis de eensgezinde sfeer op de reis en bracht zijn dank aan God uit. In Nijkerk sloot een groot deel van het gezelschap de reis af met een tweegangendiner bij Prins Heerlijk.

Geslaagde themabijeenkomst Ikoon Nijkerk

NIJKERK - Interkerkelijke beweging Ikoon Nijkerk heeft woensdagavond een geslaagde themabijeenkomst gehouden in de Kandelaar aan de Meinsstraat. Spreker was dr. Bram Kunz, theoloog en docent.

Dr. Kunz is deskundig over navolging, ook wel discipelschap genoemd. Hierover heeft hij in diverse tijdschriften gepubliceerd. De bijeenkomst vond plaats onder de titel ”Navolging”, en was de eerste van drie themabijeenkomsten over Dietrich Bonhoeffer.

De Duitse theoloog werd in 1945 door de nazi’s opgehangen. Kunz stelde de toehoorders vragen als: "waarom wordt Bonhoeffer zo veel gelezen? Waar komt de ”Bonhoefferrevival” vandaan en wat maakt Bonhoeffer zo actueel? Volgens Kunz raakt Bonhoeffer niet alleen gevoelige snaren, maar houdt hij ons altijd een spiegel voor.

kandelaar nijkerk

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker