IKOON avond Luisterend lezen, ook in het gezin

Een impressie van Tijmen van Steeg.

Op dinsdag 11 november had IKOON Martin Zeeman van de HGJB uitgenodigd om samen met christenen uit Nijkerk na te denken over het gebruik van de Bijbel in onze gezinnen. We begonnen echter met een persoonlijke vraag: welke rol speelt de Bijbel in je eigen leven? Ondanks de verschillende kerkelijke achtergronden was er veel herkenning in de onderlinge gesprekken. Tijdens de Bijbelstudie over Psalm 78 werd o.a. de pijn besproken als volgende generaties de kerk en God de rug toe keren. De bemoediging van de doop en de kracht van het gebed mogen dan hou vast geven. Ook werd uitgebreid het grote verschil besproken met vroeger, toen kinderen door de verzuiling als vanzelf opgroeiden in het kerkelijke wereldje. Daar is nu geen sprake meer van en dat maakt het zo belangrijk dat kinderen al van jongs af aan thuis zien wat het geloof voor de ouders betekent. Een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor ouder s in deze tijd. Naar aanleiding van het thema legde Martin uit hoe de SOL- VAT-methode (deze kennen we allemaal toch nog wel??) met jonge kinderen gebruikt kan worden. Hij benadrukte het belang om regelmatig (dagelijks) tijd vrij te maken om als gezin n aar Gods Woord te luisteren (‘heilige momenten’). In de praktijk kan dit wel eens lastig zijn in het drukke gezinsleven, maar dan is de vraag waar we als gezinnen de prioriteit leggen. Vanuit de groep werden ook nog diverse praktische tips gedeeld om ook kinderen bij het Bijbel lezen te betrekken, zoals kinderen zelf laten lezen, van te voren een leesvraag meegeven en een verwerking laten maken (tekening, kleurplaat). Het w as zeker een waardevolle avond waar we als ouders w er den bemoedigd om t e (blijven) investeren in geloofsopvoeding. Het is het belangrijkste dat we onze kinderen mee kunnen geven!

ikoon Interkerkelijke beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker