IKOON Uitnodiging 11 november

Op dinsdagavond 11 november 2014 werd met vertegenwoordigers van kerkenraden, jeugdouderlingen, jeugdclubleiders, Bijbelstudieleiding, gemeentegroeigroepleiding en geïnteresseerde gemeenteleden een bijeenkomst belegd.

In deze bijeenkomst kwam nogmaals het thema Luisterend Lezen aan de orde.

Martin Zeeman (jeugdwerkadviseur HGJB) was deze avond de gespreksleider.

De doelen van deze bijeenkomsten waren enerzijds bewustwording en afstemming rond Bijbellezen (inter-generatief), anderzijds het stimuleren van het onderlinge geloofsgesprek van (kerkenraads) leden uit verschillende gemeenten.

luisterend lezen

Het betrof een vervolg op de bijeenkomst van 30 januari 2013 met Sabine van der Heijden en de bijeenkomst van 13 februari 2014 met Casper van Dorp (HGJB).

Martin zal verder gaan waar Casper de vorige avond is gebleven. Vanuit ‘close reading’ van de tekst proberen we te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel. De SOLVAT-methode van de HGJB en leessleutels zijn daarbij waardevolle instrumenten. De aandacht verschuift deze avond naar de rol van de Bijbel (en van Bijbellezen) in de gezinnen.

Het ’luisterend lezen’ vraagt tijd en aandacht. Is dat er wel (voldoende) in de gezinnen? Hoe kunnen ouderlingen en kerkenraden ouders daarin ondersteunen? De hoofdvraag luidt daarom: 'Hoe stellen we de Bijbel in de gezinnen centraal en wat kunnen we als kerkelijke gemeente(n) daarin voor elkaar betekenen?'

 De bijeenkomst werd gehouden in de Opstandingskerk, Hoefslag 132.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker