Reformatieavond

Terug naar de kern: het 'eenvoudige' Evangelie

Naar goede gewoonte wordt er jaarlijks in Nijkerk rond Hervormingsdag (31 oktober) een viering georganiseerd. Dit wordt gedaan door de PKN (Hervormde Gemeente Grote Kerk) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook is IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) bij de organisatie betrokken. Het is mooi om met leden uit onze eigen kerk en uit andere kerken samen het feit van de Reformatie te herdenken.
We mogen dankbaar zijn voor de herontdekking van het Evangelie, de Bijbel als Gods Woord en alle zegeningen voor onze samenleving, voor de kerk en voor ieder persoonlijk. Zondag aan zondag staat Gods Woord centraal in de prediking en door de week kunnen we op veel manieren met dit Woord bezig zijn en het delen met anderen.

Graag nodigen we u en jou uit voor deze Reformatieavond D.V. woensdag 31 oktober a.s. om 19.30 uur in het kerkgebouw ‘De Kandelaar’, Meinsstraat 4a te Nijkerk. Hoofdspreker is ds. M.K. de Wilde (Hervormde Gemeente); we staan stil bij het thema ‘Terug naar de kern: het 'eenvoudige' Evangelie’. Luther en Calvijn herinneren ons er steeds weer aan hoofd- en bijzaken te onderscheiden en terug te komen bij de kern: Jezus Christus, die gestorven is voor onze zonden en is opgestaan.

De opening zal worden verzorgd door ds. J.J.G. den Boer (Chr. Gereformeerd). De opbrengst van de collecte zal ten goede komen aan Wycliffe Bijbelvertalers: ‘Iedereen de Bijbel in de taal van z'n hart’.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker