400 jaar Dordt

Forumavond ‘400 jaar Dordt – oud of goud?’

 

Het bestuur van IKOON maakte plannen voor 2018.

Daarbij hebben we bedacht dat het in 2018 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode van 1618/1619 begonnen is. In die tijd betekende deze synode een belangrijke positieve wending in de kerk. Drie ‘wapenfeiten’ zorgden voor rust in de kerk en werkten samenbindend:

-       de opstelling van de Dordtse Kerkorde

-       de opstelling van de Dordtse Leerregels

-       de opdracht tot maken van de Statenvertaling.

Natuurlijk kunnen we deze drie belangrijke punten niet één op één vertalen naar nu. Toch vragen we ons af: hoe vertalen we de geloofswaarheden van toen naar nu, zodat wij deze door kunnen geven aan een volgende generatie? Welke vragen leven nu? Hoe vinden we elkaar in een gezamenlijke belijdenis? Deze vragen willen we aan bod laten komen in het komende jaar.

Een eerste activiteit was een forumavond op 10 januari 2018 in De Fontein.

Het forum werd gevormd door

  • ds. G. (Gerrit) de Fijter (PKN, voorzitter Nationale Synode),
  • de heer I.A. (Izak) Koole (secretaris COGG en Herziene Statenvertaling en lid van de Gereformeerde Gemeenten),
  • de remonstrantse predikant prof.dr. P.J.A. (Peter) Nissen (hoogleraar spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen),
  • ds. W. (Willem) van ’t Spijker (CGK en tot voor kort voorzitter Deputaten Eenheid).
  • Tijs van de Brink (presentator EO) zal als gespreksleider/voorzitter optreden.

IKOON is zich ervan bewust dat de beeldvorming rond de Dordtse Synode en de Leerregels niet altijd even positief is. ‘Desalniettemin denken we dat deze synode een belangrijke positieve wending in de kerk teweegbracht en dat het goed is dit een keer voor het voetlicht te brengen. Daarbij richten we ons met name op de zaken die ook vandaag voor ons van belang zijn’, aldus ds. Riemens, voorzitter van IKOON. ‘Toen werd de Bijbel bij het volk gebracht en nu laat het volk de Bijbel los.

Ds. Riemens vindt het belangrijk jongeren te bereiken. ‘Onder de jongeren van nu leven vragen als: ‘Hoe kun je laten zien dat je gelooft?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je bij God hoort?’ Misschien is het wat anders verwoord, maar in wezen zijn het dezelfde vragen als 400 jaar geleden.’ De IKOON-voorzitter zoekt handvatten om de geloofswaarheden van toen naar nu te kunnen vertalen. ‘De ‘poetsdoek’ moet er overheen. Wat kunnen de mensen nu nog met Dordt?’

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker