Bonhoeffer - Verborgen omgang 1e avond

Een bijzondere avond was het, de 9e april in de Fontein. Veel bezoekers, ook van buiten Nijkerk. Een indrukwekkende toelichting op Navolgen door prof Gerard den Hertog; en met name hoe Bonhoeffer er mee omging en er om werd gedood. ‘Kies verantwoord!’ was het thema en dat kan vergaande consequenties hebben!

Het projectkoor zong een viertal liederen waarin de vreugde en pijn van Navolgen te horen was. Een boeiende muzikale bijdrage o.l.v. Wim Huijser. We zijn dankbaar dat het zo kon die avond.

 

De zondag er na stond het thema ‘Getuigend geloven’ centraal in de preken van veel kerken van Nijkerk. Er is uit de lezing en de preken materiaal samengesteld voor jongeren- en Bijbelstudie kringen.

Op 9 september is er een vervolg, de eerste van drie avonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten houdt een spreker die bekend is met het gedachtegoed van Bonhoeffer een inleiding waarna de aanwezigen met elkaar in de vorm van een geloofsgesprek van gedachten kunnen wisselen.

Deze eerstvolgende themabijeenkomst is op woensdag 9 september om 20.00 uur in de Kandelaar (Meinsstraat).

Spreker is dr. Bram Kunz, theoloog en als docent verbonden aan Driestar Educatief. Dr. Kunz is deskundig over navolging, ook wel discipelschap genoemd. Hierover heeft hij in diverse tijdschriften gepubliceerd.

Het gekozen thema voor deze bijeenkomst is ‘Verborgen omgang’. Van harte welkom, en realiseer u: Navolgen kost u uzelf.

ikoon Interkerkelijke beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker